Tin Tức

Sự khác biệt giữa AI, Machine Learning và Data Science

08/2022

Data science: tạo ra giá trị từ dữ liệu Machine learning: học hỏi từ dữ liệu Artificial intelligence: đưa ra hành động từ dữ liệu

Trí tuệ nhân tạo là gì , tổng quan về AI (Artificial Intelligence)

08/2022

Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI, đôi khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. Hay nói cách khác, Trí tuệ nhân tạo hay AI mô phỏng theo trí thông minh tự nhiên được sở hữu bởi động vật và con người. Đây là ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science) được con người ứng dụng và lập trình nhằm hướng tới mục đích để máy tính tự động hoá những hành vi thông minh như con người.

Tổng quan về Khoa học dữ liệu - Data Science

08/2022

Data Science (Khoa học dữ liệu) là phân tích và nghiên cứu dữ liệu. Data Science liên quan đến các lĩnh vực cơ bản khác nhau như Thống kê, Toán học và Lập trình.

Các thành phần của RPA

07/2022

Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt bao gồm một số thành phần thiết yếu hình thành nền tảng RPA. Các thành phần này cùng nhau giúp tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại và dựa trên quy tắc.

Kiến trúc của Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)

07/2022

Ứng dụng trong quá trình thực thi bằng rô bốt: RPA được coi là một công nghệ phù hợp cho các doanh nghiệp và các ứng dụng doanh nghiệp. Các ứng dụng doanh nghiệp có thể bao gồm SAP, Siebel hoặc các ứng dụng xử lý hồ sơ khác như Máy tính lớn. Các loại ứng dụng như vậy thường sử dụng nhiều dữ liệu, tập trung vào dữ liệu và tải các tác vụ lặp đi lặp lại.