Với kinh nghiệm phong phú, TMA mang đến cho khách hàng các giải pháp toàn diện trong nhiều lĩnh vực với việc đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn tư vấn, ý tưởng, phân tích yêu cầu, tới các giai đoạn thiết kế, kiểm thử cho đến khi hoàn thiện sản phẩm và vận hành hệ thống 24/24.

Lập kế hoạch dự án

Tư vấn

Phát triển sản phẩm mẫu

Nghiên cứu & Phát triển

Thiết kế giao diện

Phát triển phần mềm

Kiểm thử phần mềm

Chuyển đổi hệ thống

Quản trị hệ thống

Dịch vụ Bảo mật

Lập Kế Hoạch Dự Án

(Project Planning)

Lập kế hoạch dự án theo các mục tiêu và chiến lược của khách hàng với các giai đoạn triển khai theo thứ tự ưu tiên

Lập chương trình chuyển đổi số, chuyển qua mô hình online, chuyển qua cloud…

Tư Vấn

(Solution Consulting)

Phân tích hệ thống hiện tại và đề xuất các giải pháp giúp các công ty áp dụng các công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động

Phát Triển Sản Phẩm Mẫu

(Prototyping, Proof of Concept)

Đánh giá tính khả thi của ý tưởng

Phát triển sản phẩm mẫu trong thời gian ngắn nhất

Nghiên Cứu & Phát Triển

(R&D)

Đánh giá và thử nghiệm các công nghệ và phương pháp khác nhau để đề xuất giải pháp khả thi và phù hợp nhất

Thiết Kế Giao Diện

(UX/UI Design)

Thiết kế giao diện Web, smart phone,máy tính bảng

Cải tiến giao diện để tăng tính tương tác và trải nghiệm người dùng

Phát Triển Phần Mềm

(Software Development)

Phát triển phần mềm với các công nghệ khác nhau

Nâng cấp phần mềm sẵn có

Kiểm Thử Phần Mềm

(Software Testing)

Đánh giá chất lượng phần mềm với nhiều tiêu chí khác nhau

Kiểm thử tự động

Chuyển Đổi Hệ Thống

(Porting & Migration)

Chuyển đổi hệ thống cũ sang các công nghệ mới để tăng hiệu suất

Chuyển đổi dữ liệu

Quản Trị Hệ Thống

(IT Managed Services)

Tư vấn, thiết kế hệ thống mạng, máy tính, đường truyền, bảo mật

Quản trị về máy chủ và điện toán đám mây, hỗ trợ và bảo trì các ứng dụng

Giải pháp điều hành và giám sát hệ thống mạng (NOC - Network Operation Center)

Giám sát hệ thống 24/24

Sửa chữa và khắc phục sự cố

Dịch Vụ Bảo Mật

(Securiy Services)

Kiểm tra, đánh giá và cải tiến hệ thống an toàn thông tin

Xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng (SOC - Security Operation Center)

Nâng cấp và chuẩn hóa hệ thống an toàn thông tin