TMA đã có gần 10 năm làm việc với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các trường đại học lớn về các công nghệ 4.0 với hơn 300 kỹ sư kinh nghiệm trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, IoT, 4G/5G…

TMA ĐÃ THÀNH LẬP

Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo
(TMA AI Center)

Trung tâm Thiết bị Thông minh
(TMA Smart Device Center)

VỚI MỤC ĐÍCH

Ứng dụng các công nghệ mới để xây dựng các giải pháp và sản phẩm sáng tạo và đột phá trong các lĩnh vực

Giúp khách hàng ứng dụng công nghệ 4.0 với chi phí thấp và hiệu quả cao