Tin Tức

Khi AI tràn ngập công nghệ sinh học, các nhà đầu tư đang tìm kiếm điều gì vào năm 2023?

12/2022

Theo lời của đối tác chung của B Capital và người đứng đầu bộ phận chăm sóc sức khỏe Robert Mittendorff MD, “thị trường công nghệ sinh học đại chúng đang giảm mạnh khi lãi suất tăng và sự tập trung vào phát triển ngắn hạn vượt xa lời hứa về dài hạn hơn

Điện toán đồ thị - một cách mới để hiểu thế giới mới

12/2022

Trong kỷ nguyên Dữ liệu lớn, mối quan hệ giữa dữ liệu rất phức tạp và có quy mô lớn. Mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu khác nhau được mô tả là Đỉnh và Cạnh, trong đó Đỉnh đại diện cho đối tượng dữ liệu và Cạnh đại diện cho mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu.

Sa thải công nghệ vào năm 2022

12/2022

Khi lạm phát, các vấn đề về chuỗi cung ứng và bất ổn địa chính trị hạn chế tăng trưởng doanh thu của các công ty công nghệ, họ đã phải giảm số lượng nhân viên — một số bị sa thải hàng loạt — để củng cố bảng cân đối kế toán của mình.

Chi tiêu CNTT tăng lên, khi các công ty sử dụng công nghệ để chống lại suy thoái kinh tế dự kiến

12/2022

Gartner cho biết phần mềm và dịch vụ sẽ thúc đẩy tăng trưởng, trong khi chi tiêu cho trung tâm dữ liệu cũng sẽ tăng lên, mặc dù ở mức khiêm tốn hơn.

Ấn Độ cho biết đang nghiên cứu và phát triển 6G để dẫn đầu toàn cầu

12/2022

Ấn Độ đã sớm chuẩn bị cho việc triển khai 5G và các chuyên gia trong ngành viễn thông nước này cho biết việc nghiên cứu và phát triển trên 6G là rất quan trọng đối với Ấn Độ trong giai đoạn này để đạt được vị trí dẫn đầu toàn cầu.