Tin Tức

Tiềm năng của mạng di động 5G

03/2021

Khi bạn tưởng tượng về một tương lai được hỗ trợ bởi 5G, các thiết bị điện tử được kết nối “nói chuyện” với nhau, internet di động được kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc, các phương tiện khác nhau có khả năng truy cập thông tin ở tốc độ cao. Nếu bạn chưa hiểu đầy đủ tiềm năng của 5G, thì bài viết này là dành cho bạn!

Nhìn lại 5 xu hướng fintech nổi bật trong năm

02/2021

FinTech hay công nghệ tài chính đang thúc đẩy sự thay đổi trong lĩnh vực tài chính trong những năm vừa qua. Những tiến bộ trong kĩ thuật đã giúp các công ty tài chính và khách hàng sử dụng các dịch vụ để tránh rủi ro, tính toán chi phí và quản lý tài chính của họ tốt hơn.

TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 VÀ MẠNG 5G

01/2021

Nhìn chung, công nghệ thông tin đang phát triển mạnh nhờ cuộc khủng hoảng toàn cầu, Wind River đã thực hiện một cuộc khảo sát với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, ở Mỹ và ở châu Âu (Anh, Đức và Tây Ban Nha). Khoảng 450 người được hỏi đã cung cấp thông tin chi tiết của họ trong quý 3 năm 2020. Một cuộc khảo sát của ARC Advisory Group và Wind River về công nghiệp 4.0 và 5G trong Đại dịch Covid đã được thực hiện.

Mạng 5G: Nhân tố thúc đẩy sự phát triển IoT

01/2021

5G đang thay đổi dần cách chúng ta suy nghĩ về IoT( Internet of Thing).Trong đó, 5G sẽ là công nghệ hỗ trợ mạnh mẽ giúp gia tăng tốc độ kết nối để làm cho các thiết bị IoT hiệu quả hơn. Ngày nay, với nhu cầu xử lí khối lượng dữ liệu ngày càng cao,các công ty viễn thông bắt đầu đầu tư phát triển mạng 5G và các dịch vụ IoT trong mọi lĩnh vực.Với kỳ vọng trong những năm tiếp theo, mạng 5G sẽ được áp dụng thực tiễn vào các hoạt động như giám sát từ xa, tự động hóa, kết nối các phương tiện giao thông, v.v.

Chuyển đổi số là điều kiện cốt yếu để tạo độ tăng trưởng cao

01/2021

Chuyển đổi số là điều kiện cốt yếu để tạo độ tăng trưởng cao cho nền kinh tế nước ta trong giai đoạn tới. Nếu không chuyển đổi số kịp thời, có thể dẫn tới nguy cơ nền kinh tế tụt hậu. Không chuyển đổi số kịp thời, nguy cơ nền kinh tế tụt hậu