Tin Tức

Chiến lược chuyển đổi số: xây dựng cầu nối CNTT và doanh nghiệp Phần 1

10/2022

Các công ty trên toàn cầu đang chuyển đổi kỹ thuật số khi họ gặp thách thức để cải thiện quy trình kinh doanh và phát triển các năng lực và mô hình kinh doanh mới. Trong một thực tế kinh tế mà toàn bộ các ngành công nghiệp đang thay đổi, trí thông minh có thể hành động là đơn vị tiền tệ mới. Dữ liệu và thông tin đã trở thành tài sản kinh doanh cốt lõi, nguồn thu nhập và những yếu tố thúc đẩy quan trọng trong thời đại thông tin .

Sự khác biệt giữa số hóa và chuyển đổi số

10/2022

Khi tìm hiểu về xu hướng chuyển đổi số thì sẽ có 2 khái niệm nữa mà người đọc thường gặp đó là số hóa và số hóa quy trình. Trên thực tế, đây là 2 quá trình quan trọng góp phần vào hình thành và mang lại thành công cho chuyển đổi số. Các khái niệm có nội dung như sau:

Chuyển đổi kỹ thuật số vượt ra ngoài công nghệ

10/2022

Để hiểu được chuyển đổi kỹ thuật số, điều quan trọng là phải đặt con người và quy trình lên trên công nghệ, ngay cả khi công nghệ là một tác nhân thay đổi - hoặc ít nhất là cách chúng ta sử dụng nó để phát triển, đổi mới, thích ứng và “pro-dapt”.

Xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số trên nhiều ngành khác nhau

10/2022

Mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Tuy nhiên, nhiều bài học chúng ta học được từ các công ty hàng đầu cho thấy rằng chuyển đổi kỹ thuật số cho thấy các khía cạnh rất giống nhau giữa các ngành. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhìn vào doanh nghiệp của bạn và tất nhiên là ngành của bạn.

Các nhu cầu đặc điểm thiết yếu trong chuyển đổi số

10/2022

Trong hầu hết các dự án chuyển đổi kỹ thuật số, trải nghiệm khách hàng và trải nghiệm người dùng (hãy nhớ rằng cả hai đều không giống nhau) là trung tâm. Tuy nhiên, trải nghiệm của khách hàng là chất xúc tác và là động lực của nhiều nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số.