Tin Tức

7 Xu hướng Data Science - Khoa học Dữ liệu 2022-2025

08/2022

Python là ngôn ngữ lập trình dùng để phân tích dữ liệu. Bởi vì Python có một số lượng lớn các thư viện khoa học dữ liệu miễn phí như Pandas và các thư viện học máy như Scikit-learning. Nó thậm chí có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng blockchain. Thêm vào đường cong học tập thân thiện này cho người mới bắt đầu và bạn có một công thức để thành công.

Sự khác biệt giữa AI, Machine Learning và Data Science

08/2022

Data science: tạo ra giá trị từ dữ liệu Machine learning: học hỏi từ dữ liệu Artificial intelligence: đưa ra hành động từ dữ liệu

Trí tuệ nhân tạo là gì , tổng quan về AI (Artificial Intelligence)

08/2022

Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI, đôi khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. Hay nói cách khác, Trí tuệ nhân tạo hay AI mô phỏng theo trí thông minh tự nhiên được sở hữu bởi động vật và con người. Đây là ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science) được con người ứng dụng và lập trình nhằm hướng tới mục đích để máy tính tự động hoá những hành vi thông minh như con người.

Tổng quan về Khoa học dữ liệu - Data Science

08/2022

Data Science (Khoa học dữ liệu) là phân tích và nghiên cứu dữ liệu. Data Science liên quan đến các lĩnh vực cơ bản khác nhau như Thống kê, Toán học và Lập trình.

Các thành phần của RPA

07/2022

Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt bao gồm một số thành phần thiết yếu hình thành nền tảng RPA. Các thành phần này cùng nhau giúp tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại và dựa trên quy tắc.