Tin Tức

Ưu điểm điện toán đám mây, lợi ích của đám mây trong chuyển động

10/2022

Hãy nhớ rằng có nhiều loại triển khai và ứng dụng đám mây khác nhau, có một số điểm tương đồng thường được coi là lợi ích - của đám mây.

Điện toán đám mây được ứng dụng như dịch vụ trọng điểm các doanh nghệp

10/2022

Nhiều tổ chức hơn chuyển một loạt các khối lượng công việc trên các khu vực quan trọng lên đám mây công cộng.

Các định nghĩa về điện toán đám mây, điện toán đám mây là gì? Các mô hình phân phối đám mây

10/2022

Giải thích đơn giản về điện toán đám mây là điện toán đám mây là một tập hợp các dịch vụ CNTT và điện toán, theo đó một tổ chức trả tiền cho khả năng CNTT và tính toán như một dịch vụ, phần theo yêu cầu. Đó là quan điểm của tổ chức. Bạn không mua một đám mây, bạn đăng ký một dịch vụ.

Điện toán đám mây: các chiến lược, tốc độ đang diễn biến khác nhau

10/2022

Khi trò chuyện với các nhà cung cấp dịch vụ ICT và CIO vào năm 2017 về sự hiểu biết và áp dụng cloud computing hay gọi là điện toán đám mây, chúng tôi thấy rằng điện toán đám mây và nhiều sự phát triển thiết yếu của đám mây thực sự không phải lúc nào cũng được nhiều tổ chức biết đến.

Điện toán đám mây trong thập kỷ thứ hai: hướng tới sự trưởng thành

10/2022

Chuyển đổi số là trình điều khiển của môi trường đa đám mây và đám mây lai với vai trò ngày càng tăng đối với đám mây công cộng trong hỗn hợp