Trung tâm AI TMA tham gia Ngày hội CNTT-Trí tuệ nhân tạo TP.HCM

02/2020