TMA và QTSC thành lập CLB Công nghệ mới QTSC

07/2020

Tập hợp các kỹ sư đang làm hoặc yêu thích những công nghệ mới

 • Học hỏi - chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án AI, Big Data, Blockchain, IoT…từ các chuyên gia trong và ngoài QTSC

 • Đào tạo các công nghệ mới nếu tổ chức chung sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho các doanh nghiệp

 • Thúc đẩy hợp tác về công nghệ giữa các công ty - trường – viện trong QTSC

 • Hình thành cơ chế để các hoạt động hợp tác – chia sẻ kinh nghiệm về các công nghệ mới trở nên định kỳ - thường xuyên hơn

 • Phát huy cộng đồng IT hàng ngàn kỹ sư ở QTSC. Xây dựng QTSC thành trung tâm đào tạo & ứng dụng các công nghệ mới

 • Do phần lớn các dự án dùng nhiều công nghệ khác nhau nên chia ra AI, Big Data, Blockchain hay IoT sẽ gặp trùng lắp nên có thể làm ​1 CLB chung

 • Kết nối giữa công nghệ và thương mại

 • Mở rộng kết nối với các Doanh nghiệp ngoài QTSC

Các chủ đề dự kiến tổ chức:

 • Tháng 8: Hội thảo “Kinh nghiệm triển khai các dự án Big Data”

 • Tháng 9: Hội thảo “Giới thiệu các giải pháp AI và Blockchain của các công ty trong QTSC”

 • Tháng 10: Hội thảo “Kinh nghiệm đào tạo AI, Blockchain và Big Data”

 • Tháng 11: Hội thảo “AI on Cloud: speakers từ Microsoft, AWS, Google…”

 • Tháng 12: Hội thảo “AI on Chip: speakers từ Intel, NVidia, Avnet…”

 

Mời các bạn tham gia trang Facebook của CLB để thuận tiện trao đổi các chủ đề quan tâm: https://www.facebook.com/groups/361722654462067/