TMA tiếp tục đạt danh hiệu Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, Fintech và AI-IoT

11/2021

Sáng 9/10/2021, Lễ Công bố và Vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. TMA tự hào được vinh danh ở 3 hạng mục:

  • Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
  • Top 10 doanh nghiệp FinTech
  • Top 10 doanh nghiệp AI-IoT

Đây là năm thứ 2 liên tiếp TMA đạt cùng lúc 3 giải thưởng này. Những giải thưởng này đã ghi nhận năng lực và thành tích của TMA ở nhiều lĩnh vực, là động lực để TMA tiếp tục nghiên cứu, phát triển những giải pháp sáng tạo nhằm ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam được đổi tên từ “Chương trình 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”, Chương trình bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 2014.