TMA được vinh danh 2 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

12/2022

Tối ngày 01/12, tại Hà Nội, Lễ trao giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam" – Vietnam Smart City Award 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức đã diễn ra. Trong 43 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 cho các địa phương, doanh nghiệp, có 2 giải pháp công nghệ từ Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh (TMA) được vinh danh tại 2 hạng mục khác nhau.

TMA được vinh danh 2 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

TMA được vinh danh 2 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

TMA được vinh danh 2 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

TMA được vinh danh 2 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

Đặc biệt, Giải pháp Hệ sinh thái Giải pháp Công nghệ cho Tòa nhà & Khu dân cư Thông minh - Sức khỏe được ban tổ chức của giải thưởng đánh giá xuất sắc nhất (xếp hạng 5 sao) tại hạng mục “Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn”. 

Đại diện TMA nhận giải thưởng ở hạng mục “Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn”

Đại diện TMA nhận giải thưởng ở hạng mục “Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn”

 

Cụ thể, TMA ứng dụng các công nghệ hiện đại như AI, IoT, Big Data để xây dựng các giải pháp an ninh an toàn cho tòa nhà/ khu dân cư. Trong đó, giải pháp kiểm soát ra vào tòa nhà, camera thông minh hay kiểm soát bảo vệ nhằm đảm bảo tính an ninh an toàn cư dân, tối ưu hoá vận hành cho ban quản lý. Đồng thời, giải pháp của TMA còn bao gồm cả giải pháp tòa nhà sức khỏe để kiểm soát chất lượng môi trường sống của cư dân và giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa/ vali y tế hỗ trợ đảm bảo an toàn sức khỏe cư dân.

Bên cạnh đó, với đồng hệ sinh thái giải pháp, TMA còn được nhận giải thưởng ở hạng mục “Giải pháp cho tòa nhà/căn hộ thông minh”. 

Đại diện TMA nhận giải thưởng ở hạng mục “Giải pháp cho tòa nhà/căn hộ thông minh”

Đại diện TMA nhận giải thưởng ở hạng mục “Giải pháp cho tòa nhà/căn hộ thông minh”

Hệ sinh thái các giải pháp công nghệ giúp nâng cao đời sống vật chất/ tinh thần của cư dân, tối ưu hoá vận hành cho ban quản lý, nâng cao uy tín chủ đầu tư và gia tăng giá trị bất động sản. TMA chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ hướng tới mục tiêu hỗ trợ bất động sản đa ngành đa dịch vụ.

Toàn bộ giải pháp được quản lý bởi hệ thống quản lý tập trung. Thông qua đó, các thông tin  dữ liệu được thu thập và phân tích và đồng thời áp dụng nền tảng mở để tích hợp tất cả ứng dụng hiện có cũng như trong tương lai.