TMA được bình chọn là Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, Fintech và AI & IoT

12/2020

Vừa qua, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) đã công bố danh sách Top 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam theo các lĩnh vực của ngành CNTT.

Theo đó, TMA vinh hạnh được bầu chọn là:

  • Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm
  • Top 10 doanh nghiệp Fintech
  • Top 10 doanh nghiệp AI & ToT

Sau nhiều năm nỗ lực tiên phong trong công tác thúc đẩy phát triển công nghệ số cho Việt Nam, TMA rất tự hào khi lọt top 10 các lĩnh vực này, nhất là về Fintech và A-IoT, 2 công nghệ TMA đang đẩy mạnh nghiên cứu.

Quy trình đánh giá top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020 trải qua 3 vòng bao gồm: sơ tuyển hồ sơ; thuyết trình, thẩm định thực tế và bình chọn chung tuyển. Hội đồng đánh giá là các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, nhân sự, Startup, phóng viên chuyên ngành uy tín hàng đầu Việt Nam.