TMA chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo 4.0 TP.HCM

08/2020

Trong hội thảo này, anh Trần Phúc Hồng đã trình bày các cơ hội mà công nghệ 4.0 mang đến cho ngành phần mềm Việt Nam, kinh nghiệm của TMA và đề xuất TP.HCM mạnh dạn hơn trong áp dụng các công nghệ mới để tăng hiệu quả và lợi thế cạnh tranh và đẩy mạnh đào tạo nhân lực để trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ đổi mới sáng tạo ở Đông Nam Á.