TMA chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị quốc tế “Health Informatics”

08/2020

Tại hội nghị này, anh Hồng có bài trình bày “Các ứng dụng của Big Data trong y tế” giới thiệu các dự án - giải pháp mà TMA đã triển khai cho khách hàng trong và ngoài nước, cùng kinh nghiệm của TMA về áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế.

Các bạn có thể tham khảo các bài trình bày của hội nghị tại http://healthinformatics.medihub.vn/document