TIC giới thiệu sản phẩm - giải pháp mới của TMA tại ConnecTech Asia 2019

08/2020

Ngày 18-19-20/6, TMA Innovation Center (TIC) đã tham gia ConnecTech Asia, hội chợ công nghệ hàng đầu Châu Á tổ chức tại Singapore, để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới.

Là gian hàng duy nhất của Việt Nam tại Innovation Floor và có nhiều giải pháp phong phú ứng dụng công nghệ mới (AI, IoT, Blockchain…) như Smart devices, Customer analytics, Student analytics, Agri-SCM, Document parser… TIC là gian hàng nổi bật và đã thu hút hàng trăm khách tham quan từ nhiều nước đến tìm hiểu, bàn việc hợp tác ứng dụng và triển khai các giải pháp này tại Đông Nam Á.

Anh Bùi Quốc Thái và Trương Thanh Toại cũng đại diện các DG tham dự hàng chục hội thảo tại hội chợ này về các giải pháp và xu hướng công nghệ mới.