Sinh viên MBA thuyết trình về chương trình thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo trong doanh nghiệp tại TMA

07/2020

Thông qua việc giới thiệu các hình thức thúc đẩy Sáng tạo, đặc biệt là 5 mô hình đang được các doanh nghiệp lớn triển khai tại Mỹ, nhóm sinh viên đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu cũng như kết quả tiêu biểu của từng mô hình, từ đó đưa ra những ý kiến về việc triển khai các mô hình lý tưởng tại TMA. Các đại diện TMA nói chung và TIC nói riêng cũng đã trao đổi và đóng góp ý luận điểm đề xuất xây dựng mô hình ‘incubator’ phù hợp cho TMA.

Trước đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, sau 2 tháng làm việc tại TIC, nhóm sinh viên MBA của đại học UNSW đã trình bày kết quả nghiên cứu trong quãng thời gian thực tập của mình. Mục đích của nghiên cứu này là tìm kiếm và đề xuất các cơ hội cho TMA trong việc thâm nhập thị trường công nghệ nông nghiệp Úc và New Zealand.