RPA vs BPA: Sự khác biệt giữa các công nghệ tự động hóa quy trình này

03/2023

RPA so với BPA

Chuyển đổi kỹ thuật số thành công hiếm khi xảy ra trong một sớm một chiều đối với hầu hết các công ty. Thay vào đó, đó là một cuộc hành trình rút ra. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một vài công nghệ thực tế để đẩy nhanh toàn bộ quy trình.

Quản lý quy trình kinh doanh dựa trên công nghệ (BPM) từ lâu đã là một thành phần quan trọng trong các kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số. Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (RPA) đã và đang nổi lên như một công nghệ tự động hóa mới nhất, khi các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm các giải pháp tốt hơn để tăng cường hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng nó khác với BPM như thế nào?

Mặc dù RPA và BPM là duy nhất theo đúng nghĩa của chúng, nhưng chúng cũng phối hợp tốt với nhau và có thể hỗ trợ triển khai chuyển đổi kỹ thuật số toàn công ty một cách liền mạch.

Xem thêm Ứng dụng RPA và tương lai của RPA năm 2023

Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là gì?

Nhóm của bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ kinh doanh phức tạp và quan trọng hơn bằng cách sử dụng RPA để tự động hóa các quy trình nhàm chán, lặp đi lặp lại và tốn thời gian. Nó độc lập với ứng dụng và dựa vào các trình kích hoạt cấp thấp, chẳng hạn như sử dụng bàn phím hoặc chuột và quét trang web.

Tuy nhiên, RPA là một giải pháp khắc phục nhanh và không tập trung vào tối ưu hóa quy trình. Thay vào đó, nó tìm cách tăng tốc hoạt động bằng cách loại bỏ nhu cầu lao động chân tay.

Quản lý quy trình kinh doanh (BPM) là gì?

Để tăng hiệu quả, BPM tập trung vào việc đơn giản hóa và tái cấu trúc các quy trình kinh doanh cốt lõi. Các quy trình kinh doanh có thể được thực hiện tốt hơn bằng cách kiểm tra cách chúng hoạt động trong các tình huống khác nhau, thực hiện các điều chỉnh, quan sát các quy trình mới và sau đó tiếp tục tối ưu hóa chúng.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng BPM không phải là công cụ quản lý dự án hay công cụ quản lý tác vụ. Tương tự như RPA, nó tập trung vào việc cải thiện các quy trình đang diễn ra, lặp đi lặp lại với một mẫu đã biết.

Sự khác biệt giữa RPA và BPA

BPM và RPA được sử dụng như thế nào?

Các tổ chức thường sử dụng RPA khi họ có nhiều dữ liệu trải rộng trên các hệ thống lỗi thời. Khi các hoạt động sử dụng nhiều dữ liệu được tự động hóa, tổ chức có thể thấy ngay các tác động đối với chi phí, năng suất và rủi ro. RPA vẫn chỉ có thể được sử dụng cho các hoạt động đơn giản, thường xuyên mà không cần suy nghĩ hoặc ra quyết định quan trọng.

BPM được sử dụng để tự động hóa toàn bộ các hoạt động từ đầu đến cuối thay vì RPA. Điều này là có thể bởi:

  • Tìm ra tất cả các nhiệm vụ hành chính cần thiết cho thủ tục
  • Mô tả tất cả các quy trình công việc
  • Xác định những nơi mà quy trình làm việc có thể được thực hiện hiệu quả hơn
  • Cải thiện các quy trình để làm cho chúng hiệu quả hơn

BPM có thể hỗ trợ hợp lý hóa toàn bộ quy trình công việc và nhiều quy trình trái ngược với RPA, vốn chỉ có thể tự động hóa một quy trình tại một thời điểm, để giảm khả năng mắc lỗi của con người và tăng hiệu quả tổng thể.

Nguồn: Kissflow