Ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt doanh thu gần 151 tỷ USD

12/2021

Trong dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, doanh thu ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam đạt gần 3,5 triệu tỷ đồng (gần 151 tỷ USD).

Mức doanh thu này tăng trưởng gấp 3,6-4,5 lần so với mức dự báo tăng trưởng 2-2,5% GDP của quốc gia. Ngoài ra, tổng số lao động của ngành còn đạt hơn 1,4 triệu người, tăng 8% so với năm 2020.

Nguồn: Dự thảo Bộ Thông tin & Truyền thông

Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng 2% ước đạt 130.768 tỷ đồng; ngành bưu chính tăng lên 37.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, công nghiệp ICT đóng góp nhiều nhất cho doanh thu toàn ngành với doanh thu ước đạt hơn 136 tỷ USD, tăng hơn 11,4 tỷ USD, với đóng góp chính đến từ doanh nghiệp FDI.

Hiện nay, Việt Nam có 64.000 doanh nghiệp số, tăng từ mức 58.000 của năm ngoái. Tuy nhiên, hơn 90% trong số đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tiềm lực đầu tư cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ số mới còn hạn chế.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chính những thách thức nặng nề của Covid-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, tạo nên một làn sóng chuyển đổi số trên khắp các bộ và doanh nghiệp.

Bộ đặt mục tiêu ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông sẽ dịch chuyển từ gia công, lắp ráp sang "Make in Viet Nam", tức làm chủ và sáng tạo công nghệ. Trong đó, tỷ trọng "Make in Viet Nam" đạt trên 45% vào năm 2025 và cũng tại thời điểm này, cả nước sẽ có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Theo Viễn Thông