Kiểm thử phần mềm: Lĩnh vực đầy thách thức và sáng tạo

10/2023

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

Khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là việc kiểm tra xem sản phẩm và ứng dụng phần mềm có hoạt động theo yêu cầu và mong muốn của người dùng hay không. Kiểm thử phần mềm giúp tránh lỗi, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất và giá trị doanh nghiệp. 

Ngành kiểm thử phần mềm đang thay đổi nhanh chóng theo công nghệ, nhu cầu của khách hàng và nhu cầu kinh doanh. Bài viết này sẽ giới thiệu các xu hướng, thách thức và triển vọng của ngành kiểm thử phần mềm.

Xu hướng hiện nay trong kiểm thử phần mềm

Một số xu hướng hiện nay đang định hình ngành kiểm thử phần mềm là:

 • Kiểm thử tự động: Dùng công cụ phần mềm để chạy trường hợp kiểm thử mà không cần người. Kiểm thử tự động giúp tiết kiệm và cải thiện chất lượng kiểm thử. Thị trường kiểm thử tự động đang phát triển nhanh và cần đầu tư nhiều.
 • Agile và DevOps: Kết hợp nhóm, quy trình và công cụ phát triển và vận hành để cung cấp sản phẩm phần mềm nhanh và tốt. Agile và DevOps cần kiểm thử, phản hồi và cải tiến liên tục, và sự hợp tác và kỹ năng mới từ người kiểm thử.
 • Trí tuệ nhân tạo và máy học: Dùng hệ thống phần mềm có thể học từ dữ liệu và làm nhiệm vụ cần trí tuệ người. Trí tuệ nhân tạo và máy học có thể nâng cao nhiều khía cạnh của kiểm thử phần mềm, như tạo, chạy, phân tích, bảo trì, tối ưu hóa và báo cáo. Chúng cũng giúp người kiểm thử xử lý các hệ thống phần mềm phức tạp và đổi mới.
 • Thử nghiệm trải nghiệm người dùng: Đánh giá cách người dùng tương tác với sản phẩm phần mềm về khả năng sử dụng, truy cập, chức năng, thiết kế và hài lòng. Thử nghiệm trải nghiệm người dùng giúp hiểu người dùng và cải thiện khả năng giữ chân, trung thành và ủng hộ. Thử nghiệm trải nghiệm người dùng có thể dùng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau.

Thách thức

Ngành kiểm thử phần mềm đang đối mặt với nhiều thách thức, như:

 • Thiếu hụt nhân lực: Kiểm thử phần mềm là một lĩnh vực đòi hỏi nhiều kỹ năng kỹ thuật, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm và kỹ năng phân tích. Tuy nhiên, thị trường thiếu nguồn nhân lực có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Theo Indeed.com, mức lương trung bình của một kỹ sư kiểm thử phần mềm tại Hoa Kỳ là 102.000 USD/năm.
 • Chi phí cao: Kiểm thử phần mềm là một quá trình tốn kém, bao gồm nhiều chi phí như phần cứng, phần mềm, công cụ, phí đăng ký, v.v. Hơn nữa, một số loại kiểm thử như kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử áp lực, v.v. cần đầu tư ban đầu và bảo trì cao, khiến nhiều tổ chức chuyển sang kiểm thử thủ công hoặc hy sinh chất lượng.
 • Thay đổi công nghệ nhanh chóng: Kiểm thử phần mềm phải theo kịp với xu hướng công nghệ mới, như các nền tảng, thiết bị, tính năng, tiêu chuẩn mới, v.v. Điều này gây khó khăn cho các kiểm thử viên trong việc cập nhật kỹ năng, công cụ, trường hợp kiểm thử, v.v. Nó cũng làm tăng độ phức tạp, đa dạng và không chắc chắn của các hệ thống phần mềm, khiến chúng khó kiểm tra hơn.

Tương lai của kiểm thử phần mềm 

Kiểm thử phần mềm có một tương lai sáng sủa vì nó đảm bảo chất lượng và thành công của phần mềm. Một số xu hướng và cơ hội trong tương lai cho việc kiểm thử phần mềm là:

 • Kiểm thử dựa trên đám mây: Dùng dịch vụ đám mây để làm các hoạt động kiểm thử phần mềm. Kiểm thử dựa trên đám mây mang lại nhiều lợi ích như khả năng mở rộng, linh hoạt, tiết kiệm chi phí, bảo mật, tin cậy, v.v. Nó cũng cho phép người kiểm thử truy cập tài nguyên kiểm thử từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.
 • Kiểm thử bằng phím Shift-left: Chuyển các hoạt động kiểm thử sang các giai đoạn sớm hơn của quá trình phát triển phần mềm. Kiểm thử bằng phím Shift-left giúp phát hiện lỗi, ngăn lỗi, giảm công việc làm lại, cải thiện chất lượng, v.v. Nó cũng giúp người kiểm thử hợp tác tốt hơn với nhà phát triển, khách hàng, v.v.
 • Phát triển dựa trên thử nghiệm: Viết các trường hợp kiểm thử trước khi viết mã. Phát triển dựa trên thử nghiệm giúp đảm bảo mã đáp ứng các yêu cầu, mong đợi, chức năng, v.v. Nó cũng giúp cải thiện chất lượng mã, khả năng đọc, bảo trì, v.v. Phát triển dựa trên thử nghiệm cũng giúp người kiểm thử đưa ra phản hồi, hướng dẫn, gợi ý sớm cho nhà phát triển.
 • Điều phối tự động hóa kiểm thử: Điều phối, quản lý, tích hợp, chạy, giám sát, phân tích, báo cáo các công cụ, khung, nền tảng, thiết bị tự động hóa kiểm thử. Điều phối tự động hóa kiểm thử giúp tối ưu hóa quy trình tự động hóa kiểm thử, cải thiện phạm vi kiểm thử, hiệu quả, hiệu suất, v.v. Nó cũng giúp người kiểm thử xử lý các hệ thống phần mềm phức tạp và đổi mới.

Kết luận

Kiểm thử phần mềm đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua do những thay đổi về công nghệ, khách hàng và hoạt động kinh doanh. Kiểm thử phần mềm là một lĩnh vực có nhiều cơ hội để phát triển và đổi mới. Đây cũng là một lĩnh vực có thể tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới.