Giải thưởng công nghiệp 4.0 Việt Nam

06/2021

Hội Tự động hóa Việt Nam (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp cùng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số sẽ tổ chức vinh danh giải thưởng công nghiệp 4.0 Việt Nam.

Giải thưởng Công nghiệp 4.0 Việt Nam tôn vinh, trao tặng cho các các hạng mục: Nhà máy thông minh, Sản phẩm/dịch vụ thông minh, Quản lý chuỗi cung ứng thông minh, Đổi mới sáng tạo và giải pháp công nghệ số xuất sắc cho Công nghiệp 4.0;

Theo kế hoạch, chương trình đánh giá, công bố Giải thưởng Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Award được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2021. Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá căn cứ trên hồ sơ do doanh nghiệp tự kê khai theo bộ tiêu chí đánh giá của Ban tổ chức. Hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học đại diện các cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện nhà tài trợ chính.

Giải thưởng Công nghiệp 4.0 Việt Nam sẽ tạo sân chơi cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, góp phần tăng hiệu quả bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm tốt, chất lượng.

Nguồn: khoahocdoisong