Đài truyền hình Nhân Dân đến ghi hình các giải pháp chống Covid-19 của TMA

08/2020

Sáng 24/4 vừa qua, đài truyền hình Nhân Dân - Nhân Dân TV đã đến ghi hình các giải pháp đối phó với Covid-19 đang được TMA đầu tư, nghiên cứu và phát triển.

Đây đều là những giải pháp được lên ý tưởng và thực hiện bởi các TMA-er và nhận được sự đầu tư mạnh mẽ của công ty, thể hiện nỗ lực của TMA trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng.
 
Trong thời gian tới, TMA cũng sẽ nỗ lực hơn trong việc phát huy sự sáng tạo để tạo ra các giải pháp hữu ích và có tính ứng dụng cao - theo chia sẻ của anh Hồng Trần - Giám đốc Trung tâm sáng tạo TMA.