Chuyển đổi số là điều kiện cốt yếu để tạo độ tăng trưởng cao

01/2021

Chuyển đổi số là điều kiện cốt yếu để tạo độ tăng trưởng cao cho nền kinh tế nước ta trong giai đoạn tới. Nếu không chuyển đổi số kịp thời, có thể dẫn tới nguy cơ nền kinh tế tụt hậu. 

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương nhấn mạnh: "Trong quá trình tái cơ cấu DN, việc kết hợp áp dụng kỹ thuật , công nghệ số là đòi hỏi khách quan và bức thiết để phục vụ cho tăng trưởng. Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta có được sức bật cho tăng trưởng giai đoạn tới và nếu không chuyển đổi số kịp thời, có thể dẫn tới nguy cơ nền kinh tế tụt hậu. Vì vậy, đòi hỏi bức thiết là phải chuyển đổi số”

Ông cũng khẳng định, chuyển đổi số cũng là điều kiện giúp các doanh nghiệp Việt Nam có sự liên kết với nhau, tạo sức mạnh tổng hợp, làm cho doanh nghiệp có thể phát triển.

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương

Ba mối quan hệ trong chuyển đổi số

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng, nói chuyển đổi số quốc gia thực tế là tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Muốn vậy, ngoài việc phải giải quyết trọn vẹn ba khâu thể chế, nền tảng, đào tạo nguồn nhân lực thì phải xử lý ba mối quan hệ.

Thứ nhất, Chính phủ điện tử là xử lý mối quan hệ của các cơ quan hành chính Nhà nước.  Hiện đã đã thực hiện kết nối các cơ quan Đảng, Quốc hội và 4 cấp chính quyền (Trung ương, tỉnh, huyện, xã)

Thứ hai, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chính phủ hay cơ quan Nhà nước phải xử lý mối quan hệ với người dân và DN thông qua dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thứ ba là phải xử lý mối quan hệ giữa các DN với đơn vị cung cấp dịch vụ công; thanh toán không dùng tiền mặt…

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chuyen-doi-so-la-dieu-kien-tien-quyet-tao-suc-bat-cho-tang-truong-702715.html