“Best Practices in AI Projects” được TMA chia sẻ tại VTC Academy

08/2020

Với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực AI cùng Data Science với nhiều dự án thực tế, anh Thắng đã chia sẻ nhiều nội dung thú vị với chủ đề “Best Practices in AI Projects”, với nhiều kinh nghiệm thiết thực, cụ thể, giúp các sinh viên và những người có đam mê với AI hiểu đúng về công nghệ AI, khi nào nên áp dụng công nghệ AI và sự phát triển của công nghệ này trong tương lai.