Trung Tâm
Công nghệ Tài chính TMA

(TMA Fintech Center)

13

năm

kinh nghiệm

500

kỹ sư

Khách hàng là các công ty tài chính hàng đầu từ

Châu Âu, Canada, Úc, Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc, Việt Nam

destop image

Giải pháp công nghệ cho Ngành Tài chính – Ngân hàng

tree-system-image

Giải pháp
Quản lý Tài sản

icon-eclipse

Quản lý Tài sản

icon-polygon

Quản lý Danh mục Đầu tư (Portfolio)

icon-polygon

Lập Kế hoạch Hưu trí

icon-eclipse

Quản lý Đầu tư

icon-polygon

Đầu tư Truyền thống
(Mainstream Investment)

icon-polygon

Đầu tư Thay thế (Alternative Investment)

icon-polygon

Báo cáo Đầu tư (Reporting)

Giải pháp
Thanh toán

icon-eclipse

Thanh toán qua Thiết bị Di động

icon-polygon

Mua trước - Trả sau

icon-polygon

Mua/ vay trả góp

icon-eclipse

Tích hợp Giao dịch qua Ngân hàng

icon-eclipse

Hỗ trợ Ngân hàng Giao dịch Ngoại hối cho người dùng từ quốc tế đến Việt Nam và ngược lại

icon-cash-flow

Giải pháp Quản lý
Dòng tiền

icon-eclipse

Quản lý Yêu cầu cho vay

icon-polygon

Quản lý Khách hàng

icon-polygon

Quản lý Giao dịch

icon-eclipse

Chấp nhận Khoản vay

icon-eclipse

Quản lý Thanh toán

icon-eclipse

Thu nợ

icon-capital

Giải pháp
Quản lý vốn

icon-eclipse

Hệ thống Xử lý Hậu thương mại (Post-Trade Processing) hỗ trợ 3 giai đoạn:

icon-polygon

Tiền thanh toán (Pre-Settlement)

icon-polygon

Giai đoạn Thanh toán
(Clearing and Settlement)

icon-polygon

Kế toán Kinh doanh (Trade Accounting).


Dự án tiêu biểu

buying-image-mobi buying-image

Nền tảng Mua Trả góp

Cung cấp nền tảng hỗ trợ các khách hàng có thể mua trước và trả sau. Khách hàng có thể thanh toán một mặt hàng với 4 lượt thanh toán (không lãi suất). Thông qua đó, khách hàng có thể mua được những mặt hàng không thể chi trả 1 lần hoặc mặt hàng khẩn cấp có giá trị cao.

icon-eclipse

Thanh toán Trả góp

Sử dụng ứng dụng di động để mua ngay sản phẩm khi chỉ cần trả trước ¼ giá trị sản phẩm

icon-eclipse

Xem Lịch sử Mua hàng

Hỗ trợ xem lại lịch sử mua hàng và các khoản sắp đến hạn thanh toán

icon-eclipse

An toàn và Bảo mật

Bảo đảm an toàn các thông tin cá nhân của khách hàng.

loan-image-mobi loan-image

Nền tảng Cho vay Trả góp

Ứng dụng web dùng cho việc quản lý cho vay trả góp. Khoản vay được hoàn trả theo thời gian với số lần thanh toán và tần suất theo lịch trình cố định.

icon-eclipse

Tại điểm bán hàng (POS), nhân viên bán hàng có thể tạo 1 bảng mô phỏng hiển thị lãi suất trên dư nợ giảm dần.

icon-eclipse

Hạn mức khoản vay dựa vào điểm tín dụng của khách hàng, có thể lên tới 100 triệu đồng/ khoản vay và thời hạn vay linh hoạt lên đến 24 tháng.

icon-eclipse

Thời gian phê duyệt và giải ngân trong vòng 48 tiếng sau khi đăng ký.

icon-eclipse

Bên cho vay có thể quản lý và xem xét hồ sơ đã nộp để phê duyệt khoản vay.

banking-image-mobi banking-image

Nền tảng Ngân hàng số

Là một phần của chuyển đổi ngân hàng số, TMA tham gia xây dựng phân hệ thương mại tích hợp để hỗ trợ ngân hàng giao dịch ngoại hối cho người dùng từ quốc tế đến Việt Nam và ngược lại.

Ngoại hối - Mua/ Bán tiền tệ để thanh toán hợp đồng trong các trường hợp dưới đây:

icon-eclipse

Cùng ngân hàng địa phương tại Việt Nam

icon-eclipse

Khác ngân hàng địa phương tại Việt Nam

icon-eclipse

Ngân hàng quốc tế

supporter-image-mobi supporter-image

Ứng dụng Hỗ trợ Tư vấn Tài chính/ Hưu trí

Ứng dụng hỗ trợ người dùng (nhà đầu tư) theo dõi và quản lý các khoản đầu tư.

icon-eclipse

Tư vấn Tài chính (Financial Advice)

Website hỗ trợ người dùng lập kế hoạch quản lý tài chính trong ngắn hạn và dài hạn.

icon-eclipse

Giao dịch Chứng khoán Trực tuyến (Portfolio Online Trading)

Cổng thông tin trực tuyến hỗ trợ người dùng quản lý tất cả các khoản đầu tư, các giao dịch, hay quản lý tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, tỷ trọng danh mục đầu tư.

icon-eclipse

Quản lý Quỹ Hưu trí (Superannuation Management)

Xây dựng công cụ hỗ trợ tính toán, lập kế hoạch hưu trí để người dùng có thể tự do tài chính trong thời kỳ hưu trí.

icon-eclipse

Báo cáo Tự động (Reporting)

Hệ thống tự động cung cấp các báo cáo thường niên.

management-image-mobi management-image

Ứng dụng Quản lý Dòng tiền của Doanh nghiệp (Cash Flow Management)

Ứng dụng cung cấp thông tin real-time giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định đúng đắn về dòng tiền. Ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích, đánh giá và phát hiện ra các vấn đề liên quan tới dòng tiền của doanh nghiệp, từ đó gợi ý những hướng giải quyết khác nhau.

icon-eclipse

Đồng bộ hoá Hệ thống Kế toán

Ứng dụng hỗ trợ đồng bộ hoá các dữ liệu kế toán với các phần mềm kế toán khác nhau để từ đó cập nhật các dữ liệu chi tiết và thông báo tình hình về dòng tiền của doanh nghiệp ngay lập tức.

icon-eclipse

Nhắc nhở Thanh toán

Hệ thống theo dõi những khoản nợ của doanh nghiệp đồng thời nhắc nhở khách hàng của doanh nghiệp khi đến hạn thanh toán.

icon-eclipse

Cập nhật Thông tin Tín dụng của Khách hàng

Ứng dụng theo dõi rủi ro tín dụng của khách hàng và nhà cung cấp, cập nhật thông tin ngay lập tức nếu có thay đổi quan trọng, tránh các khoản nợ khó đòi và đảm bảo dòng tiền của doanh nghiệp.

icon-eclipse

Kiểm tra/ Đánh giá Tín dụng Khách hàng

Ứng dụng hỗ trợ kiểm tra khả năng thanh toán của khách hàng dựa trên một số tiêu chí như khả năng phá sản, tình hình nhân sự, quyền chủ sở hữu, v.v…

icon-eclipse

Thống kê/ Phân tích Dữ liệu Real-time

Ứng dụng cung cấp các bảng thống kê về tình hình dòng tiền trong hiện tại của doanh nghiệp và dự đoán về xu hướng dòng tiền trong tương lai.

counseling-image-mobi counseling-image

Ứng dụng Tư vấn Tài chính Thông minh (Robo Advisor)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra các gợi ý portfolio tối ưu nhất dựa vào phân tích các thói quen của nhà đầu tư và thông tin trên thị trường. Ứng dụng cung cấp dịch vụ tư vấn tự động thông minh, nhằm mô phỏng lại các hoạt động mà một nhà tư vấn đầu tư tài chính truyền thống thường làm.

icon-eclipse

Quản lý Rủi ro

Nhà đầu tư sẽ được yêu cầu trả lời một danh sách các câu hỏi để hệ thống có thể xác định được mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

icon-eclipse

Gợi ý Danh mục Đầu tư

Dựa vào thông tin mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và các thông tin thị trường, hệ thống sẽ đề xuất các danh mục đầu tư và đưa ra những lời khuyên hữu ích.

icon-eclipse

Quản trị Danh mục Đầu tư

Hệ thống sẽ giám sát các khoản đầu tư và quản lý bất kỳ thay đổi nào để giúp các nhà đầu tư đi đúng hướng theo các mục tiêu tài chính của mình.

commerce-image-mobi commerce-image

Ứng dụng Xử lý Hậu thương mại trong Thị trường vốn (Capital Markets - Post Trade Solutions)

Ứng dụng giúp cho ngân hàng và sàn môi giới chứng khoán tự động hóa quy trình xử lý giao dịch chứng khoán tại bộ phận quản lý rủi ro, phòng công nghệ thông tin, và bộ phận hỗ trợ (middle office and back office operations).

icon-eclipse

Tự động hóa Quy trình Xử lý Giao dịch ở Bộ phận Quản lý Rủi ro (Middle office Automation)

Hệ thống xử lý tự động các ngoại lệ (exceptions), lỗi (errors) hay thu thập thêm các thông tin cần thiết về các giao dịch (enrich trade) cho đến thời điểm thanh toán trên nhiều loại tài sản.

icon-eclipse

Tự động hoá Hệ thống Thanh toán và Bù trừ (Automated Clearing and Settlement)

Hỗ trợ ngân hàng và các sàn môi giới chứng khoán tiến hành bù trừ và thanh toán quốc tế thông qua nhiều hạng mục tài sản đầu tư.

icon-eclipse

Tối ưu hóa Dịch vụ Giám hộ Chứng khoán (Multi-asset Custody Automation)

Nền tảng đám mây cho phép mở rộng các dịch vụ đến khách hàng liên quan về tiền lãi tài khoản khách hàng (client account interest), tiền ký quỹ (margin cash) và định giá rủi ro danh mục đầu tư (risk adjusted portfolio valuations).

icon-eclipse

Cung cấp Nền tảng Hạch toán Chứng khoán (Centralised Securities Accounting)

Ghi nhận liên tục, phản ánh từng hoạt động giao dịch theo thời gian thực tế, và tổng hợp các nguồn dữ liệu rời rạc vào hệ thống sổ sách kế toán trung tâm, giúp đảm bảo tính minh bạch và yêu cầu kiểm toán toàn diện.

icon-eclipse

Tự động hóa Nghiệp vụ Báo cáo thuế (Financial Transaction Taxes)

Quản lý toàn bộ quy trình: tính, báo cáo, và nộp thuế giao dịch tài chính từ tích hợp dữ liệu của các nguồn thông tin khác; xác thực và sửa lỗi dữ liệu, tính thuế, báo cáo thuế, nộp thuế, và lưu trữ thông tin.

retirement-image-mobi retirement-image

Ứng dụng Quản lý Quỹ Hưu trí Tự quản (Self-managed Superfund)

Ứng dụng hỗ trợ quản trị toàn diện quỹ hưu trí với đầy đủ các tính năng tự động và thông minh

icon-eclipse

Hỗ trợ người dùng thực hiện toàn bộ Dịch vụ Hành chính (Back office operations)

icon-polygon

Đối chiếu và cập nhật tài khoản kế toán hàng ngày (Daily reconciliation)

icon-polygon

Lập báo cáo tài chính thường niên, hồ sơ hoàn thuế, và báo cáo kiểm toán độc lập (Annual statements, Tax return, and Independent audit)

icon-polygon

Lập hóa đơn và thực hiện thanh toán (Billing)

icon-polygon

Hỗ trợ quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng (Client Services Management)

icon-polygon

Hỗ trợ kết nối và thu thập dữ liệu từ bên thứ ba (Services to connect third party to collect data from outside system)

icon-eclipse

Hỗ trợ người dùng thực hiện Nghiệp vụ Kế toán (Accounting)

icon-polygon

Báo cáo tự động và tùy chỉnh theo từng yêu cầu riêng biệt

icon-polygon

Tải dữ liệu tự động (Automated Data Loads)

icon-polygon

Xử lý hàng loạt các tác vụ của nhiều quỹ khác nhau (Bulk Processing)